Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

HỘP ĐỰNG GIẤY

HOP DUNG GIAY

HỘP GIẤY 150000 ĐỒNG

HỘP GIẤY LAU TAY KHUYẾN MÃI SHOCK, (08) 350 99 707
WWW.THIETBIVESINHPHUCKHANH.COM
ĐC: 888/20B LẠC LONG QUÂN, F8, TÂN BÌNH
ĐT: (08) 350 99 707 - 0918 73 04 02
HỘP GIẤY LAU TAY
ĐỰNG GIẤY LAU TAY KHỔ TỪ 20CM -24CM
NHỰA TRONG ABS
MÀU XANH 
GIÁ: 350.000 TẶNG 20 XẤP GIẤY GIÁ 12.000 ĐỒNG/XẤP
HOẶC KHÔNG LẤY GIẤY TẶNG GIÁ HỘP LÀ: 150.000ĐỒNG .

Thứ tư, ngày 03 tháng bảy năm 2013

HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN, KHUYẾN MÃI SHOCK (TỪ NGÀY 01.07.2013 ĐẾN KHI HẾT 500 CÁI

HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN, KHUYẾN MÃI SHOCK (TỪ NGÀY 01.07.2013 ĐẾN KHI HẾT 500 CÁI

HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN, KHUYẾN MÃI SHOCK (TỪ NGÀY 01.07.2013 ĐẾN KHI HẾT 500 CÁI

HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN, KHUYẾN MÃI SHOCK 
(ÁP DỤNG: TỪ NGÀY 01.07.2013 ĐẾN KHI HẾT 500 CÁI)
HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN ATMOR TRONG 1008 ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)

HỘP ĐỰNG GIẤY NHỰA TRONG THÁI LAN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 1000GR

GIÁ: 385.000 ĐỒNG

KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 

MUA 1 HỘP TẶNG 6 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
mua hàng tại: 888/20B Lạc Long Quân, F8, Tân Bình.

 

 

Thứ sáu, ngày 07 tháng sáu năm 2013

GIẤY VỆ SINH, GIẤY VỆ SINH CUỘN LỚN, GIẤY VỆ SINH CÔNG NGHIỆP, HỘP ĐỰNG GIẤY, HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH, HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN (08) 350 99 707

GIẤY VỆ SINH, GIẤY VỆ SINH CUỘN LỚN, GIẤY VỆ SINH CÔNG NGHIỆP, HỘP ĐỰNG GIẤY, HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH, HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN, HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH CUỘN LỚN, HỘP ĐỰNG GIẤY, HỘP ĐỰNG GIẤY INOX, HỘP ĐỰNG GIẤY THÁI LAN..

HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH CUỘN LỚN, HỘP ĐỰNG GIẤY, HỘP ĐỰNG GIẤY INOX, HỘP ĐỰNG GIẤY THÁI LAN, HỘP ĐỰNG GIẤY CÁC LOẠI:
HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN PK-159 ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP GIẤY NHỰA XANH ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 900GR
GIÁ: 350.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 2 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 5 HỘP MỖI HỘP TẶNG 3 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 4 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)

HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN, KHUYẾN MÃI SHOCK (TỪ NGÀY 01.07.2013 ĐẾN KHI HẾT 500 CÁI

HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN, KHUYẾN MÃI SHOCK 
(ÁP DỤNG: TỪ NGÀY 01.07.2013 ĐẾN KHI HẾT 500 CÁI)
HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN ATMOR TRONG 1008 ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)

HỘP ĐỰNG GIẤY NHỰA TRONG THÁI LAN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 1000GR

GIÁ: 385.000 ĐỒNG

KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 

MUA 1 HỘP TẶNG 6 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
mua hàng tại: 888/20B Lạc Long Quân, F8, Tân Bình.

 

 


HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN ATMOR TRẮNG 1008 ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY NHỰA TRẮNG THÁI LANN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 1000GR
GIÁ: 385.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 1 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 2 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)

HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN ATMOR ĐEN 1008 ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY NHỰA ĐEN THÁI LAN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 1000GR
GIÁ: 385.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 1 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 2 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)

HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN WSP XANH ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY NHỰA XANH THÁI LAN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 1000GR
GIÁ: 385.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 1 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 2 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)

HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN WSP TRẮNG MỜ ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY NHỰA TRẮNG M THÁI LAN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 1000GR
GIÁ: 385.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 1 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 2 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)

HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN WSP XÁM( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY NHỰA XÁM THÁI LAN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 1000GR
GIÁ: 385.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 1 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 2 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)

HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN WSP CAM( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY NHỰA CAM THÁI LAN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 1000GR
GIÁ: 385.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 1 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 2 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)
HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN INOX TRÒN KHÓA GIỮA( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY INOX TRÒN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 700GR
GIÁ: 850.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 3 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 5 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)
Highslide JS
HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN INOX TRÒN KHÓA TRÊN( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY INOX TRÒN KHÓA TRÊN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 700GR
GIÁ: 1.350.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 3 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 4 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)


HỘP ĐỰNG GIẤY LAU TAY NHỰA ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)

GIÁ: 350.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 5 XẤP GIẤY GIÁ 18,000 ĐỒNG/XẤP

HỘP ĐỰNG GIẤY LAU TAY INOX KHÓA TRÊN LOẠI BO( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
GIÁ: 1.560.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 10 XẤP GIẤY GIÁ 18,000 ĐỒNG/XẤP

HỘP ĐỰNG GIẤY LAU TAY INOX KHÓA TRÊN LOẠI LỚN( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)

GIÁ: 1.300.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 20 XẤP GIẤY GIÁ 18,000 ĐỒNG/XẤP

HỘP ĐỰNG GIẤY LAU TAY INOX KHÓA TRÊN LOẠI NHỎ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)

GIÁ: 850.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 10 XẤP GIẤY GIÁ 18,000 ĐỒNG/XẤP
HỘP ĐỰNG GIẤY LAU TAY NHỰA LỚN( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)

GIẤY VỆ SINH CUỘN LỚN, GIẤY VỆ SINH CUỘN TO - (08)350 99 707

GIẤY VỆ SINH CUỘN LỚN, GIẤY VỆ SINH CUỘN TO - (08)350 99 707
WWW.THIETBIVESINHPHUCKHANH.COMGIÁ: 550.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 5 XẤP GIẤY GIÁ 18,000 ĐỒNG/XẤP

Thứ năm, ngày 30 tháng năm năm 2013

HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH CUỘN LỚN KHUYẾN MÃI LỚN - 0937209080

 
HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN ATMOR TRONG 1008 ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)

HỘP ĐỰNG GIẤY NHỰA TRONG THÁI LAN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 1000GR
GIÁ NIÊM YẾT: 385.000 ĐỒNG
GIÁ BÁN KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠNH: 250.000 ĐỒNG
 VÀ MUA 1 HỘP TẶNG 2 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN

Thứ hai, ngày 20 tháng năm năm 2013

HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN, HỘP ĐỰNG GIẤY LAU TAY (08) 350 99 707 - 0918 73 04 02, GIẤY VỆ SINH CUỘN LỚN

HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH VÀ GIẤY VỆ SINH CUỘN LỚN (08) 350 99 707

http://hopdunggiayvesinhcacloai.blogspot.com/
WWW.THIETBIVESINHPHUCKHANH.COM

HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH CUỘN LỚN, HỘP ĐỰNG GIẤY, HỘP ĐỰNG GIẤY INOX, HỘP ĐỰNG GIẤY THÁI LAN..

HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH CUỘN LỚN, HỘP ĐỰNG GIẤY, HỘP ĐỰNG GIẤY INOX, HỘP ĐỰNG GIẤY THÁI LAN, HỘP ĐỰNG GIẤY CÁC LOẠI:
HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN PK-159 ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP GIẤY NHỰA XANH ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 900GR
GIÁ: 350.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 2 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 5 HỘP MỖI HỘP TẶNG 3 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 4 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)
 
HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN ATMOR TRONG 1008 ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY NHỰA TRONG THÁI LAN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 1000GR
GIÁ: 385.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 2 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 5 HỘP MỖI HỘP TẶNG 3 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 4 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)

HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN ATMOR TRẮNG 1008 ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY NHỰA TRẮNG THÁI LANN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 1000GR
GIÁ: 385.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 1 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 2 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)
HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN ATMOR ĐEN 1008 ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY NHỰA ĐEN THÁI LAN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 1000GR
GIÁ: 385.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 1 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 2 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)
HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN WSP XANH ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY NHỰA XANH THÁI LAN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 1000GR
GIÁ: 385.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 1 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 2 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)
HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN WSP TRẮNG MỜ ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY NHỰA TRẮNG M THÁI LAN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 1000GR
GIÁ: 385.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 1 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 2 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)

HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN WSP XÁM( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY NHỰA XÁM THÁI LAN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 1000GR
GIÁ: 385.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 1 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 2 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)
HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN WSP CAM( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY NHỰA CAM THÁI LAN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 1000GR
GIÁ: 385.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 1 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 2 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)
HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN INOX TRÒN KHÓA GIỮA( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY INOX TRÒN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 700GR
GIÁ: 850.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 3 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 5 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)
Highslide JS
HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN INOX TRÒN KHÓA TRÊN( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
HỘP ĐỰNG GIẤY INOX TRÒN KHÓA TRÊN  ĐỰNG LOẠI GIẤY: 500 - 700GR
GIÁ: 1.350.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 3 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG/CUỘN
MUA TỪ 10 HỘP: TẶNG 4 CUỘN GIẤY GIÁ 28,000 ĐỒNG /CUỘN (CHO MỖI HỘP)
HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN KHÔNG LÕI, HỘP ĐỰNG GIẤY CUỘN LỚN KHÔNG LÕI
HỘP ĐỰNG GIẤY KHÔNG LÕI

Hộp đựng giấy lau tay tròn PK-1500

Code : 1500, Kích thước:270 x 330cm

Xuất xứ : DC Malaysia

Nguyên liêu :Nhựa ACB Xanh

Sử dụng với giấy lau tròn lớn 1200gr

Có chìa khóa riêng, hộp kính

Giá: 1.302.000 đồng, tặng 1 cuộn giấy 1.2 kg không lõi

HỘP ĐỰNG GIẤY LAU TAY 

HỘP ĐỰNG GIẤY LAU TAY NHỰA ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)

GIÁ: 350.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 5 XẤP GIẤY GIÁ 18,000 ĐỒNG/XẤP

HỘP ĐỰNG GIẤY LAU TAY INOX KHÓA TRÊN LOẠI BO( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)
GIÁ: 1.560.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 10 XẤP GIẤY GIÁ 18,000 ĐỒNG/XẤP

HỘP ĐỰNG GIẤY LAU TAY INOX KHÓA TRÊN LOẠI LỚN( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)

GIÁ: 1.300.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 20 XẤP GIẤY GIÁ 18,000 ĐỒNG/XẤP

HỘP ĐỰNG GIẤY LAU TAY INOX KHÓA TRÊN LOẠI NHỎ( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)

GIÁ: 850.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 10 XẤP GIẤY GIÁ 18,000 ĐỒNG/XẤP
HỘP ĐỰNG GIẤY LAU TAY NHỰA LỚN( ĐIỆN THOẠI: (08) 35099707)

GIÁ: 550.000 ĐỒNG
KHUYẾN MÃI CÓ THỜI HẠN: 
MUA 1 HỘP TẶNG 5 XẤP GIẤY GIÁ 18,000 ĐỒNG/XẤP

GIẤY VỆ SINH CUỘN LỚN, GIẤY VỆ SINH CUỘN TO - (08)350 99 707

GIẤY VỆ SINH CUỘN LỚN, GIẤY VỆ SINH CUỘN TO - (08)350 99 707
WWW.THIETBIVESINHPHUCKHANH.COM

1 nhận xét: